کاله ایچی

بخش تاریخی کوچکی به نام کالیسی، در مرکز شهر مدرن وسیع، که به آنتالیای قدیم هم معروف است، رومن، پس از آن بیزانس، سپس سلجوق ترکی، و در نهایت شهر ترکی عثمانی بود.

شهر بزرگ و مدرن آنتالیا واقعا تا بعد از جنگ جهانی دوم دیده نمی شد. تا آن زمان، کالیسی، آنتالیا بود، با دیوارهای عظیم سنگی، خیابان پر پیچ و خم، و خانه های زیبای قدیمی که خیلی نزدیک بهم ساخته شده بودند طوری که اغلب کوچه های باریک را تحت الشعاع قرار می دادند.

کالیسی بندر قدیمی روم را احاطه و محافظت می کرد، که دلیل آنتالیا برای بودن بود: حتی در عهد رومن، اینجا خروجی برای تولید دشت آبرفتی غنی بود که از سمت شرق و از  زیر دامنه های جنوبی کوه های توروس امتداد می یافت.

امروزه، کالیسی یک منطقه محافظت شده، با ساختمان های تاریخی حفظ شده، و مقررات سختگیرانه در مورد هر ساختمان جدید. شما برخی از ساختمان های مدرن نسبتا زشت را در کالیسی می بینید، اما آنها در صورت امکان، حذف خواهند شد.

چندین ورودی به کالیسی وجود دارد، اما راحت ترین آنها کالکاپسی است، و زیبا ترین و تاریخی ترین آنها، دروازه هادریان است.