تیم ما

مدیرت

یلدرم ازدن
یلدرم ازدن
مدیرکل
سرگی ولچنکوو
سرگی ولچنکوو
مدیر اجرایی
ولادمیر کونستاندوگلو
ولادمیر کونستاندوگلو
مدیر گروه کرایه

گروه رزرواسیون

سعید ساگمانلیگیل
سعید ساگمانلیگیل
مدیر رزرواسیون
اردم آیدینالو
اردم آیدینالو
مدیر تور

گروه کرایه

باران مایانکور
باران مایانکور
مدیر دفتر اقامتگاه انکل
محمد طالب
محمد طالب
مهماندار اقامتگاه انکل
مارییانا ساگلیک باگیرا
مارییانا ساگلیک باگیرا
مدیر دفتر اقامتگاه ملداپالاس
اولکر آلگپرووا
اولکر آلگپرووا
مهماندار اقامتگاه ملداپالاس
فیفی کسر
فیفی کسر
مهماندار اقامتگاه ملداپالاس
ییت بویوکر
ییت بویوکر
مدیر عملیات

حسابداری

رشیت باش
رشیت باش
مدیر مالی
گولن آکبابا
گولن آکبابا
حسابدار

خدمات

باکی بوداک
باکی بوداک
خدمات فنی
باتو بیلن
باتو بیلن
پیگیری خدمات

خدمات

عایشه اویانیک
عایشه اویانیک
پری دفتر ما

حمل و نقل وکرایه اتومبیل

حسین ازدیلک
حسین ازدیلک
راننده
احمد کونت
احمد کونت
راننده
کمال ساریتاش
کمال ساریتاش
راننده