1. یک درخواست برای همکاری به وب سایت ما ارسال کنید.

به منظور ایجاد یک حساب کاربری در www.tolerance.club لازم است درخواستی را به نمایندگی از شرکت خود پر کنید. کارشناسان ما در عرض یک روز کاری با شما تماس خواهند گرفت و تمام جزئیات را در مورد ورود اطلاعات، به ایمیل شما ارسال خواهند کرد.

2. فعال سازی حساب

پس از اینکه حساب شما فعال شد، شما قادر به ایجاد رزرو برای مشتریان خود و نیز پیگیری جزئیات رزرو ، ایجاد تغییرات و یا لغو آنها خواهید بود.

3. روش های پرداخت برای نمایندگی ها

با توجه به شرایط رزرو، پرداخت را می توان با کارت اعتباری، حواله بانکی و یا با پول نقد در تاریخ ورود انجام داد. برای هر گزینه، لطفا اطلاعات دقیق را از متخصصان ما دریافت نمایید.

4. روش های پرداخت برای نمایندگی ها

با توجه به شرایط رزرو، پرداخت را می توان با کارت اعتباری، حواله بانکی و یا با پول نقد در تاریخ ورود انجام داد. برای هر گزینه، لطفا اطلاعات دقیق را از متخصصان ما دریافت نمایید.