Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 24.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

Madde 1. Taraflar

SATICI ( TOLERANCE.CLUB ) Bilgileri :

Ticari Ünvanı: Tolerance Yatırım Danışmanlık Emlak İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.

Adresi:  Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:242, Ofis No:1, Konyaaltı, Antalya

Ticaret Sicil Numarası: 56812

Ticaret Odası Kayıt Numarası: 59074

Vergi Dairesi: Antalya Kurumlar

Vergi Numarası: 8490290869

Telefon : +90 242 259 52 21 +90 242 259 51 55

Faks: +90 242 259 56 05

E-mail: info@tolerance.club

 ALICI Bilgileri :

http://www.tolerance.club web sitesini kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler

Madde 2. Sözleşmenin Konusu Ve Kapsamı

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'NIN, Tolerance Yatırım Danışmanlık Emlak İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.’ne ait https://www.tolerance.club veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), SATICIYA ait hizmetlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

Madde 3. Web Site Bilgileri:

3.1. Tolerance.Club websitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliliği göstermemesinden dolayı Tolerance.Club sorumlu tutulamaz.

3.2. Rezidans odalarının Tolerance.Club websitesinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. ALICI, Tolerance.Club üzerinden rezervasyon yaparken bu ve benzeri durumları göz önünde bulundurmalıdır. Sunulan tüm bu hizmetler için müşteri kendi iradesi ile rezervasyon yapar ve hizmete yönelik kişisel zevk ve tercihlere uymayan herhangi bir hususta Tolerance.Club’a bir itiraz yöneltilemez.

3.3.Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili rezidansın inisiyatifindedir ve herhangi bir ön bilgilendirme yapılmaksızın gerçekleşebilir. Rezidanslar, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir. Tolerance.Club, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraflardan sorumlu tutulamaz.

3.4.Tolerance.Club internet sitesinde, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar(tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda Tolerance.Club, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

3.5. Tolerance.Club, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

3.6. Tolerance.Club web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Tolerance.Club’un web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Tolerance.Club’un web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

3.7. Tolerance.Club işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

3.8. Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Tolerance.Club link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Tolerance.Club dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Tolerance.Club’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Tolerance.Club  bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Tolerance.Club bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Tolerance.Club’un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

3.9.Telif Hakkı: Tolerance.Club Web Sitesi’nin sahibi Tolerance Yatırım Danışmanlık Emlak İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Tolerance.Club’a aittir. Tolerance.Club ’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Madde 4. Genel Hükümler

4.1. Bu web sitesinin sahibi Tolerance Yatırım Danışmanlık Emlak İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.’ne ait olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Tolerance.Club’a aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılırsınız. ALICI, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2. Tolerance.Club, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.3. SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle ALICI’ya karşı sorumludur. 

4.4. Hizmetin ifasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının SATICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

4.5. Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. ALICI seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir. 

4.6. SATICI, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, ALICI’nın sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.

4.7. ALICI, rehber, tesis ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği veya web sayfamızda bulunan kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. 

4.8. ALICI’NIN, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, SATICI yetkilisine ve konakladığı tesis sorumlusuna, sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. 

4.9. ALICI’nın şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak SATICI’ya bildirmesi İyi niyetli ALICI’nın işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

4.10. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan ALICI(lar), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri SATICI’nın bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

4.11. SATICI’nın sözleşmede imzası bulunan ALICI(lar)’ya ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer SATICI’lara rücu hakkı saklıdır. 

4.12. ALICI dilerse konaklama hizmeti ve/veya paket tur başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. 

Madde 5. Alıcının Beyan Ve Taahhütleri

5.1. ALICI, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin ifasına ilişkin SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. ALICI Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilir.

5.3. ALICI, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.4. ALICI, hizmeti, bize veya bağlı şirketlerimize, ve/veya satıcılarımıza (hepsi birarada “Tolerance.Club tarafları”na) veya bir Tolerance.Club tarafının herhangi bir müşterisine zarar verecek şekilde kullanamaz.

Madde 6. Satıcının Beyan Ve Taahhütleri

6.1. SATICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler Tolerance.Club üzerinden alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

6.3. SATICI, Sözleşme konusu Mal/Hizmet ’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’YA teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde veremez ise, durumu ALICI’YA mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür

Madde 7. Cayma Hakkı, Rezervasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar

7.1.Tolerance.Club üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kurallarımız kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcılarımızın rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılmaktadır.

7.2.Tolerance.Club üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında Tolerance.Club ile bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında Tolerance.Club sorumluluk kabul etmez

7.3. ALICI, hizmetin iptal talep ettiğinde rezervasyon bedelinin %50 kendisine iade edilir. 

7.4. ALICI tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. 

7.5. ALICI’nın, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır. 

Madde 8. Bildirimler Ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde ANTALYA Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir. 

ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 10. Yürürlük

10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.